Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-03/04/11 Z DNIA 10.08. 2011r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-03/04/11 Z DNIA 10.08. 2011r.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-03/04/11 Z DNIA 10.08. 2011r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 10 sierpnia 2011r. zostało wydane Postanowienie nr OŚ. 6220 – 03/04/11 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. budowa Zakładu produkcyjnego maszyn rolniczych, usług ślusarskich, sklepu z częściami rolniczymi na działce nr 642/1 obręb Pogorzela.

Inwestorem ww. inwestycji jest: AGRO – TOM Tomasz Kaniewski, ul. Błonie 46, 63 – 860 Pogorzela

Na przedmiotowe postanowienie nie służy stronom zażalenie.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli pokój nr 6 w godzinach otwarcia urzędu (od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 11 sierpnia 2011r. do dnia 30 sierpnia 2011r.)Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-08-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional