Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Pogorzela, dnia 27.07.2011r.

OŚ.6220-02/07/11

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że na wniosek Inwestora : ALTUS 2 Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 37, 63 – 900 Rawicz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Farmy Wiatrowej Pogorzela II” składającej się z osiemnastu elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , położonych na terenie gminy Pogorzela, powiat gostyński, województwo wielkopolskie w obrębach ewidencyjnych wsi: Gumienice, Głuchów, Ochla, Małgów, Wziąchów – Paradów na działkach o numerach geodezyjnych:

Obręb Nr działek pod elektrownię
Głuchów 167/3, 513, 424
Gumienice 148/2, 381, 384, 376,389,311
Ochla 19
Małgów 338,252,261
Wziąchów – Paradów 374/1, 159, 375, 167/7, 304/1

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 podpunkt b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przed wydaniem decyzji środowiskowej organ w dniu 26 lipca 2011r. wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Pogorzeli.

Informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, biuro nr 6, w godzinach otwarcia urzędu (poniedziałki od 7:30 do 15:30, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00) lub pod numerem telefonu 065 57 34 620.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-07-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional