Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-04/02/11 Z DNIA 07.06 2011r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-04/02/11 Z DNIA 07.06 2011r.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 07 czerwca 2011r. zostało wydane postanowienie nr OŚ. 6220 – 04/02/11 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „BUDOWA OBORY WOLNOSTANOWISKOWEJ WRAZ Z PŁYTĄ OBORNIKOWĄ ORAZ ZBIORNIKIEM NA GNOJÓWKĘ I WODY GNOJOWE W GOSPODARSTWIE ROLNYM W ELŻBIETKOWIE 29, 63 – 860 POGORZELA”.
Inwestorem ww. inwestycji są: Państwo Renata i Andrzej Wyzuj, zam. Elżbietków 29, 63 – 860 Pogorzela.
Na przedmiotowe postanowienie nie służy stronom zażalenie.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli pokój nr 6 w godzinach otwarcia urzędu (od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 08 czerwca 2011r. do dnia 23 czerwca 2011r.)Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-06-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional