Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE o wydaniu Postanowienia w którym nałożono obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o wydaniu Postanowienia w którym nałożono obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko


Pogorzela, dnia 29 kwietnia 2011r.

OŚ. 6220-04/03/11

OGŁOSZENIE

o wydaniu Postanowienia w którym nałożono obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), stosując przepis art. 49 Kpa. Burmistrz Pogorzeli podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 kwietnia 2011r. wydał Postanowienie nr OŚ.6220-03/03/11 w którym nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowi rolniczej w miejscowości Pogorzela, w województwie wielkopolskim, gmina Pogorzela, wykorzystującej jako surowiec kiszonkę z kukurydzy”. Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest ERGEA Sp. z o.o., ul. Gostyńska 20, 63 – 860 Pogorzela

W dniu 06 kwietnia 2011r. Burmistrz Pogorzeli wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualny zakres. W swojej opinii sanitarnej PPIS w Gostyniu pismem z dnia 14 kwietnia 2011r. nr ON. NS- 71/2- 11/11 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu. Pismem z dnia 21 kwietnia 2011r. nr WOO-III.4240.90.2011. NB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia wyraził opinię że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowi rolniczej w miejscowości Pogorzela, w województwie wielkopolskim, gmina Pogorzela, wykorzystującej jako surowiec kiszonkę z kukurydzy” istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.
Mając na uwadze charakter planowanego przedsięwzięcia, ilość zużywanych surowców oraz możliwość znaczącego oddziaływania na środowisko w przypadku niezastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych wskazane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional