Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A NR IV/17/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/242/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pogorzela.

U C H W A Ł A NR IV/17/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/242/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pogorzela.

Numer uchwały: 17
Numer sesji: 4
Rok: 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.234 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:§ 1.
W uchwale Nr XXXIX/242/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 czerwca 2010 r.
w prawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pogorzela dokonuje się
następujących zmian :

1) § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się z podziałem
na wydatki w szczegółowości działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.”

2) uchyla się w § 4 ust.3 pkt.1. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional