Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

Numer uchwały: 14
Numer sesji: 4
Rok: 2010

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 13 ust. 1 i 2 oraz § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Eugeniusza Sierszulskiego jako przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/16/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U z a s a d n i e n i e

Na podstawie uchwały Nr XVIII/108/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26.11.2004 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia „Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego” w Gostyniu, Gmina Pogorzela przystąpiła do Stowarzyszenia. Zgodnie z § 20 Statutu Stowarzyszenia organ stanowiący samorządu terytorialnego, w tym przypadku Rada Miejska w Pogorzeli powołuje przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. W związku z powyższym podjęcie tej uchwały jest konieczne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional