Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Pogorzela do składu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.

Uchwała Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Pogorzela do składu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.

Numer uchwały: 13
Numer sesji: 4
Rok: 2010

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 9 Statutu MZWiKW w Strzelcach Wielkich,
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Dodatkowym przedstawicielem Gminy Pogorzela w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich wyznacza się Pana Mariana Andrzejewskiego.

§ 2

Uchwałę Rady przekazuje się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e

W wyniku ostatnich wyborów samorządowych Burmistrzem Pogorzeli został Pan Piotr Curyk. W związku z tym z mocy art. 70 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich wchodzi nowo wybrany Burmistrz Pogorzeli. Statut MZWiKW przewiduje dla gmin dwa głosy w zgromadzeniu konieczne jest zatem wyznaczenie przez gminę jeszcze jednego przedstawiciela.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie