Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV / 11/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr IV / 11/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Numer uchwały: 11
Numer sesji: 4
Rok: 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, który określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożono na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, których głównym zadaniem będzie integrowanie i koordynowanie wszelkich służb, jednostek organizacyjnych, itp. oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ustawodawca delegował upoważnienie dla rady gminy określenia, w formie uchwały, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Załącznik do niniejszej uchwały spełnia powyższe wymagania określone przez ustawodawcę.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Renata Sierszulska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional